skip to Main Content
+31(0)79 362 0512 info@careforheart.nl Koraalrood 28 - 2718 SC Zoetermeer

Bij Cardiologiecentrum Care for Heart wordt het principe gehanteerd dat iedereen op korte termijn terecht kan voor een afspraak (consult in combinatie met onderzoek). Omdat Care for Heart geen spoedeisende hulp mag verlenen, bieden wij uitsluitend electieve zorg.

Hoewel bij Care for Heart niet van toepassing, zijn wij echter van Overheidswege (NZA) verplicht u te wijzen op onderstaande:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”.

Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt.

Wachttijd behandeling
De wachttijd voor één behandeling is de tijd (in dagen) tussen het ordermoment en het uitvoeren van de behandeling, getypeerd door de kenmerkende zorgactiviteiten.

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact op met ons en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Back To Top