skip to Main Content
+31(0)79 362 0512 info@careforheart.nl Koraalrood 28 - 2718 SC Zoetermeer

Alle geboden zorgactiviteiten vallen onder de basiszorgverzekering. U hoeft ook geen aanvullend pakket te hebben. Enige voorwaarde van zorgverzekeraars is dat u verwezen bent door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Er geldt een wettelijk eigen risico in de basisverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar website van de Rijksoverheid. Bent u niet of in het buitenland verzekerd, dan gelden de passantentarieven.

Bent u verzekerd in het buitenland? Meld dit dan bij het maken van uw afspraak. Wij zullen u de nota op voorhand doen toekomen. Betaling dient op de datum van uw consult bijgeschreven te zijn op onze rekening.

Back To Top