skip to Main Content
+31(0)79 362 0512 info@careforheart.nl Koraalrood 28 - 2718 SC Zoetermeer

Alle geboden zorgactiviteiten vallen onder de basiszorgverzekering. U hoeft ook geen aanvullend pakket te hebben. Enige voorwaarde van zorgverzekeraars is dat u verwezen bent door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Er geldt een wettelijk eigen risico in de basisverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar website van de Rijksoverheid. Bent u niet of in het buitenland verzekerd, dan gelden de passantentarieven.

Bent u verzekerd in het buitenland? Meld dit dan bij het maken van uw afspraak. Wij zullen u de nota op voorhand doen toekomen. Betaling dient op de datum van uw consult bijgeschreven te zijn op onze rekening.

Care For Heart

Het Cardiologie Centrum Care for Heart is een moderne polikliniek voor medisch specialistische zorg voor hart- en vaatziekten. Tijdens uw consult wordt naast de intake bij de cardioloog ook direct onderzoek verricht. Indien nodig wordt dan ook direct gestart met een behandelplan.

+31 (0)79 362 0512

Maandag - Donderdag: 08.00 - 18.00

Vrijdag : 08.00 - 17.30

Care For Heart

Koraalrood 28

2718 SC Zoetermeer

e info@careforheart.nl

Copyright by Care For Heart - All Rights Reserved | Webdesign by 20Forma

Back To Top