skip to Main Content
+31(0)79 362 0512 info@careforheart.nl Koraalrood 28 - 2718 SC Zoetermeer

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Mocht u een vraag hebben die niet is opgenomen in de lijst, neem dan gerust contact met ons op.
Telefoon: 079 – 362 05 12

Vergoed mijn zorgverzekeraar de kosten van mijn behandeling bij Care for Heart?

Ja, uw behandeling wordt volledig vergoed. Alle geboden zorgactiviteiten vallen onder de basiszorgverzekering. U hoeft ook geen aanvullend pakket te hebben. Enige voorwaarde van zorgverzekeraars is dat u verwezen bent door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Er geldt een wettelijk eigen risico in de basisverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar website van de Rijksoverheid.

Bent u niet of in het buitenland verzekerd, dan gelden de passantentarieven.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt telefonisch een afspraak maken (tel. 079 362 05 12).

Wat als ik mijn afspraak wijzig of vergeet?

U kunt uitsluitend telefonisch een afspraak wijzigen of annuleren. Wij wijzen u erop dat afspraken die niet worden nagekomen of niet uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, in rekening zullen worden gebracht. Dit in verband met de voor u gereserveerde tijd.

Voor wie is Care for Heart?

Alle patiënten met (verdenking op) een aandoening van hart- en vaatziekten kunnen bij ons terecht. Alle cardiovasculaire problematiek kan volledig geanalyseerd worden.

Wat kan ik verwachten tijdens mijn afspraak?

Tijdens uw eerste bezoek worden uw klachten besproken met de cardioloog en vindt er aansluitend onderzoek plaats. U krijgt aan het einde van de onderzoeken de uitslag en indien nodig wordt er direct gestart met een behandelplan.

Kan ik ook zonder verwijzing een afspraak maken bij Care for Heart?

Ja, u kunt zelf een afspraak maken zonder verwijzing van de huisarts. Houdt u er dan rekening mee dat u wel zelf de rekening dient te betalen. Voor de kosten hiervan verwijzen wij u naar de passantentarieven elders op onze website.

Ik ben al onder behandeling bij een cardioloog, maar wil graag een second opinion; kan dat?

U kunt altijd een verwijzing vragen aan uw huisarts voor een second opinion. Iedereen heeft, conform de basis zorgverzekeringwet, recht op een second opinion en een (wettelijke) vrije artsenkeuze.

Is mijn patiëntendossier beschikbaar als ik word opgenomen?

Elk ziekenhuis of Eerste Hulp Afdeling kan met een door u getekende toestemmingsverklaring uw gegevens bij Care for Heart opvragen. Ook heeft uw huisarts/huisartsenpost de beschikking over uw gegevens.

Back To Top