skip to Main Content
+31(0)79 362 0512 info@careforheart.nl Koraalrood 28 - 2718 SC Zoetermeer

Hoewel wij er alles aan doen u zo goed mogelijk te behandelen, kan er onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen.

EENVOUDIGE OPLOSSING

De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost als u uw klacht dan wel uw vraag direct bespreekt met de desbetreffende persoon, die naar uw mening, de klacht heeft veroorzaakt ofwel daar verantwoordelijk voor is. Indien dit voor u geen bevredigende oplossing is, kunt u uiteraard alsnog contact opnemen met de klachtencommissie waar Care for Heart bij is aangesloten. U kunt hiervoor de gegevens opvragen bij het secretariaat door een email te sturen naar info@careforheart.nl met als onderwerp ‘klachtencommissie’.

Deze hanteert echter ook het principe dat er alvorens een klacht kan worden ingediend, er een gesprek is geweest tussen zorgaanbieder en cliënt over het geschil.

Back To Top