skip to Main Content
+31(0)79 362 0512 info@careforheart.nl Koraalrood 28 - 2718 SC Zoetermeer

In de meeste gevallen kunt u snel tot een oplossing komen als u uw klacht dan wel uw vraag direct bespreekt met de desbetreffende persoon, die naar uw mening, de klacht heeft veroorzaakt ofwel daar verantwoordelijk voor is. Indien dit voor u geen bevredigende oplossing is, kunt u uiteraard alsnog contact opnemen met de klachtencommissie.

KLACHTENCOMMISIE | CARE FOR HEART

Mocht het niet lukken uw klacht met de betrokken persoon te bespreken, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). De klachtencommissie is geheel onafhankelijk. U kunt hiervoor de gegevens opvragen bij het secretariaat. Meer informatie? Mail ons: info@careforheart.nl met als onderwerp: “Klachtencommissie”.

Care For Heart

Het Cardiologie Centrum Care for Heart is een moderne polikliniek voor medisch specialistische zorg voor hart- en vaatziekten. Tijdens uw consult wordt naast de intake bij de cardioloog ook direct onderzoek verricht. Indien nodig wordt dan ook direct gestart met een behandelplan.

+31 (0)79 362 0512

Maandag - Donderdag: 08.00 - 18.00

Vrijdag : 08.00 - 17.30

Care For Heart

Koraalrood 28

2718 SC Zoetermeer

e info@careforheart.nl

Copyright by Care For Heart - All Rights Reserved | Webdesign by 20Forma

Back To Top