skip to Main Content
+31(0)79 362 0512 info@careforheart.nl Koraalrood 28 - 2718 SC Zoetermeer

In de meeste gevallen kunt u snel tot een oplossing komen als u uw klacht dan wel uw vraag direct bespreekt met de desbetreffende persoon, die naar uw mening, de klacht heeft veroorzaakt ofwel daar verantwoordelijk voor is. Indien dit voor u geen bevredigende oplossing is, kunt u uiteraard alsnog contact opnemen met de klachtencommissie.

KLACHTENCOMMISIE | CARE FOR HEART

Mocht het niet lukken uw klacht met de betrokken persoon te bespreken, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). De klachtencommissie is geheel onafhankelijk. U kunt hiervoor de gegevens opvragen bij het secretariaat. Meer informatie? Mail ons: info@careforheart.nl met als onderwerp: “Klachtencommissie”.

Back To Top