Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Waarmee kunnen we u helpen?

Waarmee kunnen we u helpen?

Veelgestelde
vragen

Zoek op onderwerp

Alle patiënten met (verdenking op) een aandoening van hart- en vaatziekten kunnen bij ons terecht. Alle cardiovasculaire problematiek kan volledig geanalyseerd worden.
U kunt altijd een verwijzing vragen aan uw huisarts voor een second opinion. Iedereen heeft, conform de basis zorgverzekeringwet, recht op een second opinion en een (wettelijke) vrije artsenkeuze.
Elk ziekenhuis of Eerste Hulp Afdeling kan met een door u getekende toestemmingsverklaring uw gegevens bij Care for Heart opvragen. Ook heeft uw huisarts/huisartsenpost de beschikking over uw gegevens.
Raadpleeg een arts ter plaatse. Zij zullen u behandelen naar bevind van zaken. Neem altijd uw medicatie mee. Vraag om een brief en ECG voor uw behandelaar in Nederland zodat bekend is wat er aldaar is geconstateerd.
Ja, uw huisarts krijgt een brief met daarin de bevindingen van alle verrichte onderzoeken en het besproken beleid. Deze brief is uiterlijk binnen 2 weken beschikbaar bij de huisarts.
U kunt telefonisch een afspraak maken van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Ons telefoonnummer is 079 362 05 12.
Normaliter kan iedereen met een verwijzing binnen een week (vijf werkdagen) terecht. Uitzonderingen kunnen bijvoorbeeld vakantie- of nascholingsperioden zijn.
Nee, Care for Heart levert uitsluitend verzekerde zorg op verwijzing van een arts.
Mensen moeten op ons kunnen rekenen, dat vinden wij bijzonder belangrijk. Dat kan echter alleen als wij ook op u kunnen rekenen. U kunt uw afspraak telefonisch of per email annuleren tot uiterlijk 24 uur (op werkdagen) voorafgaand aan uw afspraak.

No-show: Wij wijzen u erop dat afspraken die niet worden nagekomen of niet uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, in rekening zullen worden gebracht. Dit in verband met de voor u gereserveerde tijd. De kosten hiervan variëren van € 50 (consult zonder onderzoek) tot € 250 (consult met onderzoek).

Na het voldoen van de nota nemen wij contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak.

Iedereen krijgt een kaartje met daarop de afspraak. Wij sturen geen herinneringen. Noteer daarom altijd de afspraak goed in uw eigen agenda.

Mocht u het kaartje toch kwijt zijn of de afspraak niet hebben genoteerd, kunt u een email sturen naar info@careforheart.nl.

In principe worden de consulten volgens de cardiologische standaarden gepland. Alleen bij cardiale problematiek, geconstateerd door uw huisarts, bent u uiteraard eerder welkom op het spreekuur.
Tijdens uw eerste bezoek worden uw klachten besproken met een cardioloog. Direct aansluitend aan dit gesprek vindt er onderzoek plaats door een cardioloog. U krijgt aan het einde van de onderzoeken de uitslag en indien nodig wordt er direct gestart met een behandelplan.

Klik hier voor alle tips om actief bij te dragen aan een afspraak bij Care for Heart.

Ja, uw behandeling wordt volledig vergoed. Alle geboden zorgactiviteiten vallen onder de basiszorgverzekering. U hoeft ook geen aanvullend pakket te hebben. De enige voorwaarde van zorgverzekeraars is dat u verwezen bent door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Er geldt een wettelijk eigen risico in de basisverzekering. Uw eigen risico is te vinden op uw zorgpolis.

Meld dit dan bij het maken van uw afspraak. Wij zullen u de nota op voorhand doen toekomen. Betaling dient op de datum van uw consult bijgeschreven te zijn op onze rekening. Voor u gelden de passanten-tarieven.

Download de passanten-tarieven

Bent u niet of in het buitenland verzekerd, dan gelden de passanten-tarieven.

Download de passanten-tarieven

Er wordt altijd voldoende medicatie voorgeschreven tot het volgende consult. Tegenwoordig wordt er echter geen papieren recept meer verstrekt door de apotheek. Check daarom altijd of er nog een herhaalrecept voor u beschikbaar is bij de apotheek.

Indien er echt geen herhaalrecept beschikbaar is, kunt u een herhaalrecept aanvragen via info@careforheart.nl of via de huisartsenreceptenlijn. Ook zij zijn nl. op de hoogte van uw actuele medicatiegebruik.

Check ook altijd zelf als u een controle afspraak heeft, hoeveel medicatie u nog heeft. Dit geldt ook als u op vakantie gaat. Bestel altijd ruim van tevoren bij uw apotheek uw medicatie. Het kan voorkomen dat er een langere levertijd is voor bepaalde medicatie.

Check dit altijd eerst bij uw huisarts of apotheek. Vaak is er iets anders aan de hand.

Bij algemene vragen over onwelbevinden, medische en niet medische vragen: raadpleeg eerst uw huisarts. Indien uw huisarts het nodig vindt, dat u uw afspraak vervroegt bij ons, dient de huisarts contact opnemen met de dienstdoende cardioloog.

Bij vermeende bijwerkingen van medicatie, neem dan contact op met uw apotheek. Van alle medicijnen zijn meer en minder ernstige bijwerkingen bekend. Sommige bijwerkingen gaan na verloop van tijd over.

De apotheker controleert altijd of de medicijnen die u gebruikt effect op elkaar kunnen hebben. Mogelijk wordt de medicatie aangepast. U kunt dit altijd navragen bij de apotheek.
Afhankelijk van de diagnose, het medicament en dosering kan het weken tot maanden duren voor het optimale resultaat is bereikt. De controle afspraken worden hierop afgestemd.
U kunt dit bij uw apotheek navragen of dit voor u van toepassing is. Zij verstrekken zo nodig een medicijnpaspoort. Neem medicatie altijd mee op reis in de originele verpakking.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op

info@careforheart.nl

+31 (0)79 362 0512

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op

info@careforheart.nl

+31 (0)79 362 0512

Op zoek naar meer informatie over uw aandoening? Download hier één van de brochures!

Back To Top

Heeft u vragen?

Alex Smith

Kunnen wij ergens mee helpen? Bezoek onze FAQ pagina en vindt antwoord op uw vragen.